BG     EN


Одиторско предприятие "СЕТИ Одитинг" ООД

Рег. под № 89 в ИДЕС

ЗА ФИРМАТА

Одиторско предприятие "СЕТИ Одитинг" ООД

"СЕТИ Одитинг" ООД осигурява одиторски и консултантски услуги в областта на корпоративните финанси, счетоводството, търговското, финансовото и данъчното законодателство на големи предприемачески компании, неправителствени организации и бързо развиващи се компании от малкия и средния бизнес от леката и тежката промишленост, услугите и др.

"СЕТИ Одитинг" ООД е одиторско предприятие, което първоначално е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност по фирмено дело №10781 с решение от 22.08.1996 година на Софийски градски съд. През 1998 година дружеството приема нов съдружник и се преобразува с решение № 2 от 03.09.1998 година в дружество с ограничена отговорност.

"СЕТИ Одитинг" ООД членува в Института на дипломираните експерт – счетоводители в България.

"СЕТИ Одитинг" ООД е член на Българския Форум на Бизнес Лидерите, асоцииран с Международния Форум на Бизнес Лидерите на Принца на Уелс.

Одиторско предприятие "СЕТИ Одитинг" ООД
Град:София, 1505
Адрес:ул. Оборище № 60
Телефон:+359 2 944 7182, 944 3842, 843 8937
e-mail:office@setyauditing.eu