BG     EN


Одиторско предприятие "СЕТИ Одитинг" ООД

Рег. под № 89 в ИДЕС

ЕКИП

Светлана Цветанова Найденова, управляващ съдружник, Дипломиран експерт-счетоводител – Диплома № 0320/95 г. През декември 2001 г., след участие в конкурс, Светлана Найденова специализира Международни счетоводни стандарти и Международни одиторски стандарти в САЩ.

Зоя Видинова Христова, Дипломиран експерт-счетоводител – Диплом № 0419/98 г.

Съдружниците в "СЕТИ Одитинг" ООД са дипломирани експерт-счетоводители с дългогодишен стаж в одитирането и постоянно поддържано високо ниво на квалификация чрез участие в семинари и конференции, организирани в страната и чужбина в областта на :

  • Международни стандарти за финансово отчитане,
  • Международни стандарти за одит,
  • Одиторска практика,
  • Българско счетоводно законодателство,
  • Корпоративно консултиране,
  • Ценни книжа с фиксиран доход,
  • Одит на пенсионни фондове,
  • Етика и отговорност в областта на експертното счетоводство и др.

Светлана Найденова е сертифициран преподавател по Международни стандарти за одит и Международни стандарти за финансово отчитане от Американската Агенция за Международно развитие.

Съдружниците участват с доклади в национални и международни конференции. Лектори са на семинари, организирани от Института на дипломираните експерт-счетоводители, БТПП, БЦ "Информа – интелект" и др.

Имат издадени различни публикации по проблемите на счетоводното и данъчното законодателство.

Одиторско предприятие "СЕТИ Одитинг" ООД
Град:София, 1505
Адрес:ул. Оборище № 60
Телефон:+359 2 944 7182, 944 3842, 843 8937
e-mail:office@setyauditing.eu