BG     EN


Одиторско предприятие "СЕТИ Одитинг" ООД

Рег. под № 89 в ИДЕС

КЛИЕНТИ

Клиентите на „СЕТИ Одитинг” ООД работят в областта на:

 • Интернет;
 • Услуги,
 • Строителството,
 • Промишлеността,
 • Фармацевтиката,
 • Електрониката,
 • Оръжейната промишленост,
 • Търговията,
 • Туризма,
 • Неправителствени организации,
 • Дружества, изпълняващи проекти, финансирани от Европейския съюз и други международни финансиращи организации и др.
Одиторско предприятие "СЕТИ Одитинг" ООД
Град:София, 1505
Адрес:ул. Оборище № 60
Телефон:+359 2 944 7182, 944 3842, 843 8937
e-mail:office@setyauditing.eu