BG     EN


Одиторско предприятие "СЕТИ Одитинг" ООД

Рег. под № 89 в ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2016 година

Публикуван на 24.04.2017 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2015 година

Публикуван на 22.03.2016 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2014 година

Публикуван на 25.03.2015 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2013 година

Публикуван на 25.03.2014 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2012 година

Публикуван на 26.03.2013 г.


Доклад за прозрачност на Зоя Христова за финансовата 2012 година

Публикуван на 31.03.2013 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2011 година

Публикуван на 29.03.2012 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2010 година

Публикуван на 29.03.2011 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година

Публикуван на 22.03.2010 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Публикуван на 31.03.2009 г.
Одиторско предприятие "СЕТИ Одитинг" ООД
Град:София, 1505
Адрес:ул. Оборище № 60
Телефон:+359 2 944 7182, 944 3842, 843 8937
e-mail:office@setyauditing.eu